Stichting Babisko
T.a.V Meral Polat
Buskenblaserstraat 40 3, 1055AJ Amsterdam, Nederland
st.babisko@gmail.com
RSIN 863353757
kvk: 84760982

Visie en missie
Stichting Babisko heeft het doel het versterken van de verbinding in de samenleving
doormiddel van het realiseren van interdisciplinaire culturele producties, alsmede het
bevorderen van de pluriformiteit van cultuur en podiumkunsten
Babisko richt zich op urgente, op de samenleving gerichte voorstellingen en makers, die
ontwrichten, confronteren, kritische vragen stellen, begrip en verbinding tussen mensen
willen creëren. Babisko wil de grenzen en verschillende disciplines met elkaar laten
ontmoeten, de kaders doorbreken.
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het realiseren van verschillende
soorten culturele projecten: muziekalbums en muziekconcerten, theater, films en
interdisciplinaire projecten.

Het bestuur van het Stichting Babisko bestaat uit vijf leden. De leden van het bestuur ontvangen
voor hun beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning. Op basis van de statuten kan geen
natuurlijk persoon noch een rechtspersoon op enige wijze over het vermogen beschikken als ware
het zijn eigen vermogen.
Het bestuur wordt gevormd door:
Rik Elstgeest – Voorzitter
Sahar Shirzad- Secretaris
Rik van Klink – Penningmeester
Chrisje Comvalius – Algemeen bestuurslid
Peter ven Rijn – Algemeen bestuurslid
De projecten van Stichting Babisko worden financieel gesteund door publieke- en private fondsen
en schenkingen.

Lopende activiteiten:
Meral Polat Fast Forward internationale ontwikkelingstraject

Ez Kî Me muziekconcert uitgevoerd door het Meral Polat Trio